diumenge, 22 de maig de 2011

Manifest conjunt

MANIFEST
EL DESBALLESTAMENT DE LA
UNIVERSITAT PÚBLICAActualment vivim un atac a allò públic que es concreta en el desballestament d’institucions irrenunciables com la Sanitat i l’Ensenyament. Contra aquestes polítiques, els estudiants i professors de la Universitat de Barcelona volem donar a conèixer la nostra indignació i denunciem:

  • El preu abusiu de les matrícules, incrementat any rere any.
  • L’eliminació de la segona convocatòria (exàmens de juny i setembre), ja efectiva en algunes facultats, que perjudicarà econòmicament i acadèmicament els estudiants i que dificultarà compatibilitzar feina i estudis.
  • La precarietat laboral del professorat associat ―el segon col·lectiu docent més nombrós de la Universitat― que, tot i impartir les tres quartes parts de la docència d’un titular, cobra menys d’una quarta part del seu sou (menys de 500 euros mensuals amb una cotització que no arriba a mitja jornada).
  • Els possibles acomiadaments i retallades salarials. Pel mateix volum de feina, sous per sota dels 400 euros (12 euros / hora).
  • La manca total de suport i reconeixement de la recerca del professorat associat, tot i que la Universitat se’n beneficia econòmicament.
  • L’eliminació d’una via clara de promoció acadèmica del professorat no permanent (lectors, ajudants i associats).

Les mesures anunciades pel Rectorat no semblen encaminades a solucionar el problema pressupostari, sinó a fer efectiu el desmantellament de la universitat pública. Davant d’aquesta situació, demanem una via de racionalització de les despeses perquè les retallades no recaiguin sobre els més desfavorits. En un moment crític com l’actual, la Universitat, en tant que part de la societat, té obligacions públiques que no es poden obviar. La recuperació del seu prestigi és una responsabilitat tant de la comunitat universitària com de la societat en el seu conjunt.

1 comentari:

  1. Recollida de signatures: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGlPeUtnSXBfcTEtclROcnBxRkJFUEE6MQ

    ResponElimina