dijous, 12 de maig de 2011

Full Informa't de CCOO-UB

Maig 2011
No sobra cap lloc de treball a la UB!
El 15 d’abril el rector de la UB va signar una resolució de mesures d’ajustament
pressupostari de l’exercici 2011, per la qual s’ordena la retenció de crèdits per un
import de 32,3 milions €. El 27 d’abril la Gerència aprova la instrucció 1/2011 en
què detalla els criteris de retenció, entre els quals es disposa la retenció de 12,886
milions € en el capítol 1, Despeses de personal.
CCOO denunciem, una vegada més, el retall del finançament de les
universitats públiques per part de la Generalitat de Catalunya, els quals es sumem
a l’incompliment dels compromisos de finançament anteriors. En són un atac
contra el servei públic de les universitats públiques, alhora que fan inviable
l’aplicació real i amb condicions de qualitat de l’Espai Europeu d’Educació
Superior.
Davant d’aquestes retallades, és responsabilitat de tota la comunitat universitària
fer-hi front. CCOO critiquem al Rector de la UB per la seva passivitat, tot
limitant-se al paper de gestionar les retallades.
Exigim al rector de la UB que no es resigni i no assumeixi aquestes
retallades com un fet inevitable sinó, com una decisió política que ha de ser
combatuda.
Tanmateix, abans que reduir llocs de treball, demanem que es facin altres
mesures alternatives i que, a tall d’exemple, us relacionem en la següent pàgina.
Pel que fa a la informació que fins ara hem rebut, hi ha criteris generals, però cap
concreció de l’impacta pel que fa a personal afectat i la quantificació
econòmica de cada mesura. Per tant reiterem la nostra exigència de conèixer
les mesures concretes i quantificades que pensa portar a terme la Gerència i obrir
un procés de negociació amb els Sindicats, que no ha d’ésser utilitzat per la UB
com a justificació o coartada per a l’aplicació de les retallades anunciades.
Per últim, en el casos de personal que no sigui renovat, no permetre cap
substitució de la seva feina per personal extern o empresa subcontratada. Així
mateix, ha de tenir dret prioritari de recol·locació abans que contractar o
nomenar personal temporal nou.
No podem permetre que acabin sent els treballadors i els serveis públics qui
paguin la crisi. És per això que fem una crida a la mobilització i a la unitat
sindical en aquests moments tan difícils. Hem de mostrar la nostra força.
Defensar els llocs de treball és defensar els
Serveis Públics i la seva qualitat!
No sobra cap lloc de treball!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada